sunnuntaina, tammikuuta 25, 2009

Nykyajan demonit. Saarna Huopalahden kirkossa 25.1.09

Teksti: Mk. 1:29—39.

Saarna: Nykyajan demonit


Jeesus oli parantaja. Päivän tekstissä ilmenee, miten hänen aikansa ihmiset käsittivät sairauden ja parantamisen. Sairaus oli pahan hengen, demonin, vallassa olemista. Parantaja ajoi pahan hengen pois potilaasta. Sairas parani.Muinaiset ihmiset olettivat, että sairaus ja muukin paha ihmiselämässä, niin yksityisessä elämässä kuin yhteiselämässä, oli peräisin ulkopuolisten pahantahtoisten tahojen asioihin puuttumisesta. Nykyajan lääketiede selittää sairauden luonnontieteellisiä syitä ja kehittää lääkkeitä ja muita keinoja sairauksien parantamiseen. Lääketieteen menestys on ollut ilmiömäistä. Sen tähden vain harvat nykyajan ihmiset ymmärtävät sairauden ja paranemisen siten kuin Jeesuksen ajan ihminen.Nykyajan ihminen ajattelee niin, että maailmassa oleva paha on lähtöisin luonnosta kuten perinnölliset taudit tai tsunamit tai sitten se on ihmisten syytä. Aika usein ajatellaan niin, että paha on peräisin pahojen ihmisten pahasta tahdosta ja pahoista teoista. Jos kukaan ei tekisi pahaa, se paha, mikä on peräisin suoraan luonnosta, olisi ainutta pahaa ihmisen elämässä ja maailmassa. Tämä ahdas ajattelutapa lisää pahan valtaa maailmassa.Se johtaa siihen, että aina kun ilmenee jotakin pahaa elämässä, käydään etsimään syyllistä. Jos nimeltä mainittua syyllistä ei oitis löydy, niitä keksitään. Luodaan viholliskuvia. Tällä hetkellä hyvin monet ihmiset ajattelevat, että maailmassa olisi kaikki hyvin, jollei olisi ahneita ihmisiä. Luodaan salaliittoteorioita. Ajatellaan, ettei paha maailmassa selity, jollei löydetä muiden ihmisten onnea ja menestystä vastaan juonittelevia pahojen ihmisten porukoita. Milloin juutalaisten, milloin kommunistien on selitetty tehneen salaliiton muita vastaan, siis meitä, kunnollisia, viattomia ja hyviä ihmisiä vastaan. Miljoonia ihmisiä on historiassa tuhottu viholliskuvien luomisen ja salaliittoteorioiden tähden.Kaikki maailman paha ei kuitenkaan ole selitettävissä pahojen ihmisten salajuonilla. Emme usko enää pahoihin henkiolentoihin, mutta meidän pitäisi silti tunnistaa, että kaikki paha maailmassa ei ole peräisin pahojen ihmisten juonista. On olemassa voimia, jotka puuttuvat ihmisten elämään ja sekaantuvat heidän valintoihinsa ja sillä tavalla luovat pahaa, josta emme voi syyttää yksilöiden pahaa tahtoa. Kutsuttakoon näitä ihmiselämään puuttuvia tekijöitä ja tahoja nykyajan demoneiksi.On demoneita, joita yksilöt luovat itse. Tyypillisiä yksilön demoneita ovat monenlaiset riippuvuudet eli addiktiot, joita kehitämme itsellemme. Alkoholismi, huumeet, pelihimo, seksiriippuvuus ovat ainakin osittain ihmisten omien väärien valintojen tulosta, usein vuosikymmenten aikana itsessään pienistä ja mitättömistä veltoista ja vääristä valinnoista kasautuvia ja kiteytyviä voimia. Huumeen orja ei enää kykenekään tekemään omia valintoja, vaan addiktion demoni valitsee hänen puolestaan.Toiset demonimme ovat sosiaalisia, yhteisöllisiä. Yleinen mielipide on joissakin asioissa aivan oikeassa, mutta joissakin asioissa se vääristelee maailmaa. Rotuennakkoluulot ja seksistiset asenteet aiheuttavat tuskaa ja tuhoa elämässä. Kukaan ei ole yksin vastuussa ihmismieliä hallitsevista vääristä käsityksistä. Olemme kaikki pieneltä osaltamme luomassa vääriä käsityksiä, mutta kun ne saavat vallan, ne hallitsevat mielikuvitustamme ja asenteitamme väkevinä sosiaalisina demoneina.Useimmat tavoitteemme ovat aivan järkeviä ja oikeutettuja. Kun teemme valintoja niiden toteuttamiseksi, teoillamme on sekä sellaisia seurauksia, joita olemme tarkoittaneet, että sellaisia seurauksia, joita emme ole tarkoittaneet, usein emme edes oivaltaneet. Sademetsien äärellä isät ja äidit keittävät lapsilleen puuroa, niin kuin heidän tuleekin, mutta raiskaavat herkkää metsää, kun käyvät hakemassa polttopuuta hellaansa tai nuotioonsa. Lukemattomien ihmisten oikeutettujen valintojen kasautuvina sivuvaikutuksina syntyy prosesseja, joita kukaan ei ole tahtonut synnyttää, mutta jotka ottavat otteen ihmisten kohtaloista. Esimerkkinä on ilmastonmuutosprosessi, jonka ihmiskunta on synnyttänyt tahtomattaan ja tarkoittamattaan.Yhteiskuntien ja talouksien rakenteet ovat ihmisten valitsemia. Osa niistä on luotu tarkoituksellisin valinnoin, esimerkiksi lainsäädännöllä, osa on syntynyt tarkoituksettomasti, ikään kuin ihmisistä riippumattomasti, kuten markkinat ja markkinoiden toimintatavat. Yhteiskunnalliset rakenteet hallitsevat mahtavina demoneina ihmiselämää. Nykykapitalismi – osittain poliittisten päätösten muovaamana, osittain taloudellista hyötyä tavoittelevien toimijoiden valintojen tuloksena – on suistanut juuri tällä hetkellä ihmiskunnan talouden kaaokseen, jonka kehitystä kukaan ei osaa ennustaa. Miljardien ihmisten kohtalo riippuu tämän demonin mellastamisesta lähivuosien maailmantaloudessa.Nykyajan demoneja on monia ja erilaisia, ja monet niistä ovat jokaiseen yhteen ihmiseen nähden aivan ylivoimaisia.Emme ymmärrä maailmaa, jos luulemme kaiken pahan olevan pahojen ihmisten tarkoituksellisten epämiellyttävien valintojen seurausta. Jokainen meistä, yksinkertaisesta arjen ihmisestä maailman mahtavimman valtion päämieheen saakka, joutuu tekemään omat valintansa demonien hallitsemassa kentässä.Monet ajattelevat, että näistä demoneista päästäisiin vapaaksi suorasukaisesti maanaamalla, karkottamalla ne, niin kuin Jeesuksen ajan ihmiset uskoivat voitavan sairaat parantaa. Ei ole sellaisia mahtisanoja, joilla paha voitaisiin kirota pois yksilön elämästä, yhteiskunnasta ja koko maailmasta.Hyvä esimerkki ovat ne väkivallan purkaukset, joita Suomen kouluissa on tapahtunut. Jos haluamme sellaista estää, heikkojen yksilöiden seulominen ja heidän auttamisensa ei riitä, vaikka henkinen huolto olisi kuinka tehokasta. Sosiaalinen demoni, yhteinen paha olomme etsii heikkoa kohtaa, ja jos vahvistamme yhtä kohtaa, paine toista kohtaa vastaan kasvaa.Yhtä vähän auttavat loitsut ja mahtisanat. Yhteisöllisyyden käsitteen hokeminen ei aja ulos riivaajaa. Pahaan oloon yhteiskunnassa on monia syitä, ja itse kukin meistä on syöttämässä demonia omalla tavallaan. Kukaan ei ole tahtonut pahaa oloa. Se on syntynyt monenlaisten hyvien ja oikeutettujen pyrkimysten tarkoittamattomana yhteisvaikutuksena. Yhtä tai muutamaa syyllistä ei ole. Eikä viattomia ole.Yhteiskunnallisia kehityksiä on koetettava tutkia ja ymmärtää. Elämänmuotoamme kohtaan on oltava kriittinen. Itse kunkin on oltava itsekriittinen. Meidän on yritettävä tiedostaa omien valintojemme tarkoittamattomia sivuvaikutuksia. Meidän on opittava elämään itsekriittisesti.Kun muinaisajan ihmiset ajattelivat, että ihmiselämään puuttuvat yksilön ulkopuolelta mahtavat tahot, demonit, he eivät olleet aivan väärässä. Vääremmässä ovat ne nykyajan ihmiset, jotka uskovat, että jokaiseen pahaan asiaan löytyy syyllinen, nimeltä mainittavissa oleva paha ihminen tai pahojen ihmisten salaliitto.Hyvät seurakuntalaiset. Kaikki, mikä lähtee ihmisestä, on ihmisen muutettavissa. Se ei tarkoita sitä, että kaikki olisi muutettavissa helposti. Kaiken muutoksen lähtökohtana on ymmärtäminen. On selvitettävä, mistä sosiaaliset demonit syntyvät ja mikä niitä ruokkii. Tarvitaan tutkimusta ja keskustelua. Loitsut eivät auta.