tiistaina, lokakuuta 09, 2012

Metropoli

Poliittinen kannanotto 14 kunnan metropolialueen perustamiseen
Kuntien yhdistäminen ja metropolihallinnon perustaminen eivät ole toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Neljäntoista kunnan metropoliratkaisu tarvitaan. Monet tärkeät asiat eivät ole hoidettavissa kuntaliitoksin luotavien uusien suurempienkaan kuntien voimin. Maankäytön, asumisen ja liikenteen järkevä suunnitteleminen vaatii yhtä kuntaa laajempaa näkemystä asiaan. Uudenmaan sisäinen asuma-alueiden erojen kärjistyminen, eli sosiaalisesti vaarallinen segregaatio, on saatavissa kuriin vain laajan yhteistyön avulla. Metropolin on pärjättävä kovenevassa kilpailussa muiden lähimaiden metropolialueiden kanssa.
Käsitykseni mukaan metropolihallinon pitää perustua omaan vaaleilla valittun luottamuselimen päätäntään. Toimittaakseen hyvin tehtävänsä tämä elin tarvitsee omat riippumattomat varansa, verotusoikeuden. Verorasitusta ei pidä tämän tähden kasvattaa. Metropolihallinnon ottaessa tehtäviä kunnilta kunnat voivat vastaavasti vähentää veronkantoa. Metropolihallinnon keskittämisen vastapainoksi on kehitettävä paikallista demokratiaa, esimerkiksi aitoa valtaa käyttävää kunnanosahallintoa.
Tarkka tehtävänjako kunnan ja metropolihallinnon välillä selviää meneillään olevan rakenneuudistuksen kuluessa. Peruskysymys on metropolialueen väestön paras, eivät juonet, joilla eri tahot menestyvät vallanjaossa.